KORTÁRS MŰVÉSZETI KURZUSOK / TEHETSÉGGONDOZÁS

A heti és havi rendszerességgel zajló kortárs művészeti kurzusok fontos részei a Helikon Kastély múzeumpedagógiai életének. Az intézmény fontosnak tartja a tehetséggondozást, és hogy az iskolákban kevés óraszámban tanított vizuális kultúra és a kortárs művészet megjelenjen a kastély falai között. Ez adja a kurzusok fő irányvonalát. Az is fontos, hogy a részt vevő diákok a saját stílusukban tudjanak fejlődni és kiteljesedni. A Helikon Kastélyban jelenleg két művészeti kurzus van. Az egyik, a médiaművészet a fotó- és a mozgókép-művészettel foglalkozik, míg a másik a kortárs képzőművészeti kurzus. A kurzusokhoz nyaranta egy egyhetes tábor kapcsolódik, ahol a tanulók még jobban elmélyíthetik az év során szerzett ismereteiket.

Heti rendszerességgel zajló foglalkozások

1. Médiaművészeti kurzusok: fotó, film és animációs film
2. Kortárs festészeti és grafikai kurzus

A művészeti kurzusok célja a tehetséggondozás, a gyerekek vizuális intelligenciájának fejlesztése, hogy a diákok megismerkedjenek a kortárs képzőművészeti törekvésekkel, és ezáltal vizuális kultúrájuk egy magasabb szintre lépjen, amit majd hasznosíthatnak az eljövendő szakmai munkáikban és privát életükben egyaránt. További cél, hogy az itt tanuló diákok – ha ilyen szándékaik vannak – felvételt nyerjenek a felsőoktatás művészeti intézményeibe is. (Az elmúlt évben minden jelentkező diákunkat felvették a választott művészeti egyetemre vagy szakirányú képzésre maximális felvételi pontszámmal.) Ezek a foglalkozások nem különülnek el egymástól, hanem témától függően szorosan egymásra épülnek, összekapcsolódnak (pl. az animációs filmek egyik fajtája a fotóanimáció vagy rajzanimáció). A grafikákból, festményekből, fotókból évente kiállítás nyílik, a filmekből, animációs filmekből pedig vetítés. A kis létszámú csoportok általában 8-10 főből állnak, mert a tehetséggondozás csak így működhet. Minden diák külön figyelmet kap, hogy eredményesebb legyen, és gyorsabban fejlődjön mindenki a maga ritmusában.

Film és animációs film kurzus

A heti kurzus célja, hogy a diákok megtanulják a filmezés alapjait, betekintést nyerjenek a legmeghatározóbb filmtörténeti korokba, és elsajátítsák a forgatási, vágási és rendezési munkák alapjait. A kurzus stabil alapot biztosít azoknak, akik később a médiaművészet ezen területein szeretnének továbbtanulni, dolgozni. Forgatókönyvet írnak, story board-ot rajzolnak, és leforgatják ezek alapján a kisfilmjüket. Az animációs film témában szinte az animáció összes fajtájában kipróbálhatják magukat (fotóanimáció, rajzanimáció, homokanimáció, kollázsanimáció stb.). A kurzus sajátossága még, hogy egy speciális (a camera obscura tulajdonságaival rendelkező) kamerával is dolgozhatnak a diákok, amely egyedi képi világot teremt az általa készített filmeknek és fotóknak is egyaránt. A kurzuson elsősorban a gyakorlati oktatáson van a hangsúly.

Fotó kurzus – a Camera Obscurától a digitális fotózásig

Ezen a heti foglakozáson a résztvevők megtanulhatják, hogy a fotózás honnan indult térhódító útjára. Megismerkednek a fotózás legfontosabb szabályaival, történetével. Megtapasztalhatják az analóg fotózás technológiáját, amit már szinte sehol nem alkalmaznak (a művészeken kívül). Kipróbálhatják magukat szervezett keretek között: műtárgyfotózáson, beállított modell fotózásán (pl. portré), tájképfotózáson stb. A téma rengeteg a kastélyban és kiállításain, de kiterjed a környező vidékre és persze a Balatonra is.
Ezen kívül a kortárs fotóművészet, valamint a hibrid fotográfia is szerves része a kurzusnak. Különféle érdekes kísérleti fotókat készítünk természetes és mesterséges fény használatával. A kurzuson 80-100 éves fényképezőgépekkel is fotóznak a diákok, és rendelkezünk saját fotólaborral is, ahol a fotóikat elő is hívják.
Ajánlott korosztály: 8-12. évfolyam
Résztvevők: 8-12 fő

Kortárs festészeti és grafikai kurzus

Ezen a heti foglalkozáson régi nyomtatott grafikai technikákkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, olyanokkal, amiket a digitális technológia térhódításával már szinte sehol nem alkalmaznak. Ezek a következők: linónyomás, rézkarc, hidegtű stb. Ezek a technikák kiválóan alkalmasak különböző animációs kísérletek kivitelezésében – így kapcsolódik a téma az animációs filmhez. A digitális grafikai művészet is szerves részét képezi ennek a kurzusnak, ami nem zárja ki a régi technológiákat sem, sőt, egymásból következnek. A festészeti témákban az anyagokkal, technikákkal való megismerkedés a cél, és az, hogy utána ezeket alkalmazva képeket, képzőművészeti alkotásokat hozzanak létre a diákok. Ezen a kurzuson a diákok megismerkednek a kortárs festészettel, és alkotnak is abban a felfogásban. Különféle kompozíciós feladatokat, problémákat oldanak meg színekkel és formákkal.
Ajánlott korosztály: 5-12. évfolyam
Résztvevők: 8-12 fő

Ezekből a kurzusokból nyári táborok is szervezésre kerülnek az érdeklődés függvényében.
Résztvevők: 8-12 fő
A tábor összlétszáma általában 20-22 fő.