A Festetics család nevével több évszázadon keresztül találkozhattak az érdeklődők a történelmi forrásokban, a hivatalos iratokban, a tudományos jellegű könyvekben és az újságok lapjain. Kérdés, hogy hogyan használták és írták alá a család tagjai a nevüket.

Egy 1612-ben kelt oklevélben a család neve a Ferstechych formában szerepelt, amely név később a Ferstetics formában is előfordult. Amikor 1739-ben Festetics Kristóf (1696-1768) megvásárolta a Pethő család keszthelyi birtokait, királyi megerősítésre volt szükségese. Mária Terézia királynő 1741. szeptember 25-én írta alá az erről szóló oklevelet, amelyet a Királyi Könyvek 39. kötetébe is bejegyeztek 1742. május 20-i dátummal. A bejegyzés egyik részletében jól olvasható Festetics Kristóf neve, ahol a családnév a ma is ismert – Festetics – formában, míg a Kristóf keresztnév Christophoro alakban jelent meg. 1. kép: A Mária Terézia által kiadott oklevél részlete Christophoro Festetics névvel (részlet)

1772. február 24-én Festetics III. Pálnak (1722-1782) az uralkodó, Mária Terézia érdemei elismerése jeléül grófi címet adományozott, amelyet gyermekei is viselhettek. Szintén a Királyi Könyvekben jelent meg erről hivatalos irat. A 49. kötetben szereplő bejegyzésben szintén a Festetics formát használják, a keresztnév ebben az esetben nem Pál, hanem Paulo formában íródott. 2. kép: Festetics III. Pál grófi címének bejegyzése a Királyi Könyvekben (részlet)

Festetics I. György (1755-1819), a család egyik legjelentősebb tagja édesapjához, Festetics III. Pálhoz és nagyapjához, Festetics Kristófhoz képest másként írta a nevét, amelyet a névjegykártyáján is olvashatjuk, a családnév végén a cs helyett ts szerepel, és így szerepel a korabeli magyar nyelvű sajtótudósításokban is. 3. kép: Festetics I. György névjegykártyája

Festetics I. György utáni generációk visszatértek a cs betűhöz, innentől kezdve a családtagok hivatalosan a Festetics formát használták. Festetics I. György fia, László (1785-1846) aláírása Moritz Michael Daffinger festményén olvasható, amelyen a László név Ladislaus formában jelent meg. 4. kép: Daffinger: Festetics László; rajta Festetics László aláírása

Festetics László másodszülött fia, II. György (1815-1883) az Andrássy Gyula vezette kormányban a király személye körüli minisztere volt 1867 és 1871 között. A hivatalos lapban, a Budapesti Közlönyben, mint miniszteri s.k. jelentek meg aláírásával hivatalos határozatai, ahogy azt Liszt Ferenc zeneszerző kitüntetése kapcsán is látható. 5. kép: Budapesti Közlöny. 1867. június 12. 801. oldal

A 19. század második felében az akkori újsághírekben Festetics és Festetich alakban is megjelent a főnemesi család neve, ám néha a Fesztetics névvel is találkozhatunk, ám ezt tekinthetjük véletlen eseteknek is. 1911. június 11-én Ferenc József, az Osztrák–Magyar Monarchia uralkodója magyar hercegi címet adományozott Festetics II. Taszilónak (1850-1933). Erről a Királyi Könyvek 72. kötetének 653. oldalától kezdődően olvashatunk. 6. kép: Festetics II. Tasziló hercegi címének bejegyzése a Királyi Könyvekben (részlet)

Festetics II. Tasziló fia, III. György (1882-1941) aláírása egykori tankönyvének borítóján és címlápján látható.
7. kép: Festetics III. György aláírása tankönyve borítóján

8. kép: Festetics III. György aláírása tankönyve címlapján

A képek forrása:
1. kép: A Királyi Könyv 39. kötet 283. oldal https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/view/hu_mnl_ol_a057_39_0001/?pg=137&bbox=1311%2C-1677%2C2504%2C179 2. kép: Királyi Könyvek 49. kötet 172. oldal https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/view/hu_mnl_ol_a057_49_0001/?pg=87&bbox=-28%2C-1972%2C3036%2C-28 3. kép: A Helikon Kastély könyvtára 4. kép: http://www.artnet.com/artists/moritz-michael-daffinger/graf-ladislaus-festetics-de-tolna-comte-ladislaus-fI1y-qCHE3VWfVmHOnZ4mw2 5. kép: https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiKozlony_1867_06/?query=festetics%20gy%C3%B6rgy&pg=84&layout=s 6. kép: https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/view/hu_mnl_ol_a057_72_0750/?image=0&pg=653&bbox=-841%2C-2093%2C2223%2C29 7-8. kép: a Helikon Kastély könyvtára